Stajer mi Stajyer mi?

By admin

STAJER Mİ, STAJYER Mİ?

Her ne kadar bir çoğumuzu ilgilendirmeyen bir konu gibi gözükse de her şeyin doğrusu bilmek en güzelidir. Ve genellikle bir çok staj yapmak isteyen kişi tarafından yanlış kullanılması veya insanların ikilemde kalması hangi yazımın doğru olduğunu bilmek gerektiği sonucunu doğurur.

Doğru kullanım stajyerdir. Kelimenin etimolojisine bakıldığında Latinceye dayanır ve buradan bir çok Avrupa diline de geçmiştir. Latincedeki kullanımı staticum ‘dır. Buradan türeyerek Fransızcaya geçmiştir ve kullanımı stagiaire ‘dır. Anlamı çıraklık yapan veya deneme aşamasında olan kişidir. Kelime dilimize Fransızca dan geçmiştir.

 Türkçedeki anlamı ise kişiden kişiye değişmiştir. Mesela işveren için getir götür işini yapan kişidir.laugh